Get Adobe Flash player
Home

Acta Alimentaria

A folyóiratot (Acta Alimentaria Academiae Scientiarum Hungariae) a KÉKI második igazgatója, Vas Károly akadémikus (1919-1981) alapította 1972-ben a Magyar Tudományos Akadémia folyóirataként, és haláláig ő volt a folyóirat főszerkesztője. 1975-ben a folyóirat alcíme Quarterly of the Committee on Food Science of the Hungarian Academy of Sciences lett. 1978-tól jegyzik a folyóiratot az impakt faktororos, nemzetközileg jelentős kiadványok között. 1980 óta az újjászervezett MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottság égisze alatt, és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium anyagi támogatásával jelent meg a folyóirat. Vas Károly indította el a nemzetközi szerkesztőbizottság szervezését, amelyet utódja a főszerkesztői székben (1982-2004), Holló János akadémikus fejezett be 1984-ben.
 

A Szerkesztőbizottság határozata alapján 1988-tól társszerkesztők segítik a lap munkáját: 1988. és 2004. között Diehl, J.F. (Németország) és Mossel, D.A.A. (Hollandia) professzor, 2005-től Holzapfel, W.F. (Németország) és Raspor, P. (Szlovénia).
A folyóirat koordináló szerkesztői: Orbányi Iván CSc (1972-1975), Varsányi Iván DSc (1976-1997), Beczner Judit CSc (1998-).
Jelenleg a folyóirat szerkesztőbizottságában 17 külföldi és 5 magyar, nemzetközileg ismert kutató, egyetemi tanár segíti a folyóirat munkáját.
A folyóirat impakt faktora a 0.20 és 0.44 között változik, ebbe a kategóriába esik az élelmiszer-tudománnyal foglalkozó folyóiratok mintegy negyede. Az impakt faktor jelenleg 0,475 (2012).

 

A folyóirat az élelmiszer-tudomány és -technológia területéről publikál angol nyelvű közleményeket elsősorban eredeti kutatási cikkeket, és a közérdeklődésre számot tartó területekről fogad összefoglalókat is. Fő területek: az élelmiszer alapanyagokhoz és késztermékekhez kapcsolódó kémia, fizika, fizikai kémia, analitika, biológia, mikrobiológia, enzimológia, biotechnológia, táplálkozástudomány és ezek társadalmi kihatásai; élelmiszeripari gépek, műveletek és műszerek, automatizálás, gazdaságtan. A Szerkesztői Üzenet (Editorial) az élelmiszertudomány legújabb eredményeire hívja fel a figyelmet. A folyóirat közöl könyvismertetőket, konferencia felhívásokat és hirdetéseket is. A folyóirat az Akadémiai Kiadó (a Wolters Kluwer Group tagja) gondozásában jelenik meg, évente 4 füzetben (1 kötet), 2005-től 500 oldalon. A folyóirat teret ad a fiatal kutatók közleményeinek; a magyar szerzők mellett elsősorban európai, de más országokból (Törökország, India, Egyiptom, Brazília stb.) is érkeznek kéziratok. A benyújtott dolgozatok a nemzetközi folyóiratoknál szokásos bírálati eljárás után kerülhetnek elfogadásra. Egy évben, az oldalszámtól függően 40-60 cikk kerül közlésre. A beérkező kéziratok száma a leközölhető cikkek számát az utóbbi évben mintegy 2-3-szoros mértékben meghaladja, így bár az átfutási idő hosszabb, lehetőség van a leközölt cikkek színvonalának emelésére is.

A folyóiratot referálja a Chemical Abstract, Current Contents/Agriculture, Biology and Environmental Science, ASCA, BIOSIS, Nutrition Abstract and Reviews.
A folyóiratra előfizetni az Akadémiai Kiadónál lehet, amely egyben az on-line hozzáférhetőséget is jelenti (www.akkrt.hu, www.akademiai.com).
 

A folyóirat szerkesztőségének a KÉKI ad otthont, a szerkesztőség címe:
Acta Alimentaria
Editorial Office
Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Telefon: 3564-673, 3558-244/159
e-mail: actaalim@cfri.hu

Főszerkesztő: Dr. Halász Anna, az MTA doktora
Koordináló szerkesztő: Dr. Beczner Judit, tudományos tanácsadó
Szerkesztő: Lehoczky Csabáné

 

A folyóirat honlapja megtalálható itt.

Acta Alimentaria összefoglalók: